Benátecké závody

Letos proběhnou závody O Štít města Benátek a O cenu Tyrolitu v termínu od 10. do 11. srpna 2019

Program

Sobota 10. 8. 2019:

07:30 Výdej startovních čísel
08:00 Porada vedoucích oddílů
08:15 Porada rozhodčích
08:30 Předjízda
09:00 Start závodu po skupinách v pořadí K1 muži,C1 ženy,C2 muži a předžáci (obě jízdy);C1 muži, K1 ženy. C2 mix (obě jízdy)

Po skončení závodu vyhlášení výsledků.

 

 

Neděle 11. 8. 2019:08:15 Porada rozhodčích
08:30 Předjízda
09:00 Start závodu po skupinách v pořadí C1 muži, K1 ženy, C2 mix, předžáci (obě jízdy); K1 muži,C1 ženy,C2 muži (obě jízdy)

Po skončení závodu vyhlášení výsledků pouze žákovských a dorosteneckých kategorií.